Skip to content


Tag Archives: Villa Pepita

  1. Villa Pepita July 15, 2012


    Do Międzygórza prowadzą dwie drogi: jedna kręta przez wieś Wilkanów i druga - wychodząca z Domaszkowa, którą najczęściej przyjeżdżali kuracjusze, korzystając z funkcjonującej od końca XIX wieku linii kolejowej. Obie te drogi łączą się później, prowadząc do wyjątkowego miejsca, jakim jest Villa Pepit » czytaj więcej

    Posted in Hotele, Hotele na południu Polski.

    Skomentuj